วันอังคารที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

Main


เป้าหมายของความเข้าใจ (Understanding Goal): นักเรียนมีความเข้าใจต่อปัจจัยที่ส่งผลต่อการเจริญเติบโตของปลาดุก รวมทั้งเกิดทักษะในการทำงาน และแก้ไขปัญหาร่วมกัน สามารถออกแบบและวางแผนสร้างอาหารปลาดุกเอง ตลอดจนทดลองทำน้ำหมักชีวภาพเพื่อใช้ในการกำจัดกลิ่นเหม็น และปรับสภาพน้ำในบ่อได้

คำถามหลัก (Big Questions): นักเรียนจะเลี้ยงปลาดุกอย่างไรจึงจะใช้ต้นทุนในการเลี้ยงน้อยที่สุด

ภูมิหลังของปัญหา
     
การเลี้ยงปลาดุกในบ่อปูนซีเมนต์เป็นอีกทางเลือกหนึ่งของแหล่งอาหารที่ปลอดภัย เพราะปัจจุบันนักเรียนและผู้ปกครองมีทางเลือกของแหล่งอาหารที่ไม่หลากหลาย เช่น หมู่ ไก่ ไข่ ฯลฯ ซึ่งเกิดจากต้นกำเนิดที่คล้ายๆกันกระบวนการเลี้ยงแบบฟาร์มเป็นส่วนใหญ่ โดยเน้นที่ปริมาณและคุณภาพเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภค บางกระบวนการเราไม่รู้เลยว่าปลอดภัยต่อสุขภาพหรือเปล่า ดังนั้นเพื่อให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ได้เรียนรู้ที่จะเป็นผู้สร้างแหล่งอาหารที่ปลอดภัย และมีคุณค่าต่อผู้บริโภคอย่างแท้จริง